عضو شورای شهر بندرعباس تصریح کرد: پیشنهادهایی برای بهبود این فضا داده که بعضی از این پیشنهادات در حال بررسی و مابقی در حال انجام است.

اهمیت فضای سبز شهر بندرعباس مهم و حیاتی است

وی با بیان اینکه لازمه زیست انسان‌ها هم‌زیستی با طبیعت است و هرگاه این هم‌زیستی در معرض مخاطره قرار گیرد زندگی انسان‌ها نیز در اشکال مختلف با مشکل روبه‌رو می‌شود، افزود: حذف درختان کنوکارپوس در مدارس، بیمارستان‌ها، سرای‌سالمندان ضروری و در اولویت است.

این عضو شورای شهر با اشاره به اینکه پارک‌ها حلقه بارز و واسط میان انسان و طبیعت است، اظهار کرد: توجه به اهمیت فضای سبز شهر بندرعباس مهم و حیاتی است.

اصلاح درختان مضر کنوکارپوس از فضای سبز جایگزین درختان بومی

عسکری‌زاده در ادامه برنامه اصلاحی فضای سبز شهری خود را این‌ گونه، گفت: اصلاح درختان مضری مانند کنوکارپوس از فضاهای سبز و پارک‌ها، جایگزینی درختان بومی متناسب با شرایط آب‌وهوایی، کاشت درختان با شرایط نگهداری یکسان در مسیر بلوارها و پارک‌ها از اهم برنامه اصلاحی فضای سبز شهر بندرعباس است که تعدادی از آن در حال اجرا و مابقی نیز در دست بررسی است.

وی با اشاره به نخل‌های کاشته شده در بلوارهای شهر بندرعباس که بعضی از آنها عمر زیادی دارند و از زمان جانمایی در بلوارها به صورت کج قرار گرفته است، اظهار کرد: کاشت درختان نخل در بلوارهای شهر بایستی با کارشناسی و برنامه‌ریزی بیشتری انجام می‌شد و قبل از جانمایی آن‌ها در بلوارها مطالعه و بررسی دقیق‌تری می‌شد.

این عضو شورای شهر بندرعباس با تاکید بر اینکه بایستی نسبت به اصلاح نخل‌های کاشته شده در شهر اقدام شود، افزود: این نخل‌ها بایستی با ارتفاع و عمر کمتر در مسیر کاشته می‌شدند و از لحاظ همسانی ارتفاع نیز همگی در یک راستا بودند.

جایگزینی نخل‌های خشک و کج

عسکری‌زاده ادامه داد: با شهردار و رییس سازمان سیما و منظر شهری در رابطه با اصلاح نخل‌ها صحبت کرده و قرار بر این شد نسبت به جایگزینی نخل‌های خشک و کجی که کاشته شده هر چه سریعتر اقدام شود.

به گفته این منتقد فضای سبز شهر بندرعباس، توسعه فضای سبز در محلات مختلف شهر بندر عباس بالخصوص در شمال شهر بایستی در اولویت کاری شهرداری قرار گیرد.