محصول دست هنرمند مینابی نیازمند حمایت/جهله قدیمی ترین صنعت سفالی در هرمزگان

چاپ

شهرستان میناب را می توان یکی از مناطق فعال در عرصه تولید صنایع دستی سفالی به ویژه کوزه ای به نام جهله در هرمزگان نامید اما اکنون این صنعت رو به فراموشی است و می طلبد از این هنر ارزشمند حمایت شود.

IMG-20151207-WA0079 - Copy

به گزارش فرهنگ کده ، شهرستان میناب را می توان یکی از مناطق فعال در عرصه تولید صنایع دستی سفالی به ویژه کوزه ای به نام جهله در هرمزگان نامید اما اکنون این صنعت رو به فراموشی است و می طلبد از این هنر ارزشمند حمایت شود.

 

 

انتهای خبر/ی